Thống kê kết quả xổ số

Nạp tiền

Lưu ý: Chọn đúng mệnh giá thẻ, nếu bạn chọn mệnh giá sai và thấp hơn mệnh giá thật của thẻ, bạn sẽ nhận được số ngày sử dụng tương ứng với mệnh giá bán đã chọn.

Chú ý:
 
Số ngày tài khoản sử dụng đang có sẽ được cộng dồn lại thêm số ngày khi nạp thẻ mới.
 
- Chọn loại thẻ

Tài khoản nạp(SDT): nhập chính số điện thoại bạn để đăng ký (đã đăng ký)
 
Số PIN và số SERI: nhập chính xác các dãy số đó, khi nhập các số liền nhau không có khoảng trắng.: 

           
NẠP CÙNG LÚC NHIỀU THẺ CÀO NÂNG THÊM NGÀY SỬ DỤNG

- Chuyển khoản : Nguyễn Thị Thu Hương

 

                            0104721754

 

                            Ngân hàng Đông Á

 

* Đặc biệt hưởng ưu đãi số ngày sử dụng nhiều hơn