Bingo18

Màu banh 1(banh xanh)

Màu banh 2 (banh đỏ)

Màu chữ

i-con1.png Xổ số Miền Bắc
kqxsa-1a_03.png Xổ số Miền Trung
ball-3.png Xổ số Miền Nam
ca016198635232b013a94cec0c581bf7.png Xổ Số VietLott
1fc9f69d93f65be8d51c26427a38fcd9.png Xổ Số Điện Toán
ball-61.png Xổ số Quốc Tế
Kỳ vé #0019425
Ngày 31/03/2023 12:35
1 6 5

Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Bảng thống kê chọn 1 số
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
94
-
25
94
-
24
94
-
23
94
-
10
94
-
09
94
-
08
94
-
07
94
-
06
94
-
05
94
-
04
94
-
03
94
-
02
93
-
93
93
-
90
93
-
89
1 11
1
1
1
1
1
3
2
1
2 12
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3 5
1
1
1
1
1
4 4
1
1
1
1
5 9
1
1
1
1
1
1
2
1
6 4
1
1
1
1
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
94
-
25
94
-
24
94
-
23
94
-
10
94
-
09
94
-
08
94
-
07
94
-
06
94
-
05
94
-
04
94
-
03
94
-
02
93
-
93
93
-
90
93
-
89
11 1
22 3
33 0
44 0
55 1
66 0
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
94
-
25
94
-
24
94
-
23
94
-
10
94
-
09
94
-
08
94
-
07
94
-
06
94
-
05
94
-
04
94
-
03
94
-
02
93
-
93
93
-
90
93
-
89
111 1
222 0
333 0
444 0
555 0
666 0
Bảng thống kê tổng cộng
Số
Tổng
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
94
-
25
94
-
24
94
-
23
94
-
10
94
-
09
94
-
08
94
-
07
94
-
06
94
-
05
94
-
04
94
-
03
94
-
02
93
-
93
93
-
90
93
-
89
3 1
4 0
5 3
6 0
7 1
8 1
9 1
10 2
11 1
12 3
13 2
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
Nhỏ N
Hòa H
Lớn L