Bingo18

Màu banh 1(banh xanh)

Màu banh 2 (banh đỏ)

Màu chữ

i-con1.png Xổ số Miền Bắc
kqxsa-1a_03.png Xổ số Miền Trung
ball-3.png Xổ số Miền Nam
ca016198635232b013a94cec0c581bf7.png Xổ Số VietLott
1fc9f69d93f65be8d51c26427a38fcd9.png Xổ Số Điện Toán
ball-61.png Xổ số Quốc Tế
Kỳ vé #056845
Ngày 24/04/2024 09:15
3 1 1

Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Bảng thống kê chọn 1 số
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
68
-
45
68
-
44
68
-
43
68
-
42
68
-
41
68
-
40
68
-
39
68
-
38
68
-
37
68
-
36
68
-
35
68
-
34
68
-
33
68
-
32
68
-
31
1 6
2
1
1
1
1
2 7
1
1
1
2
2
3 10
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4 8
1
1
2
1
3
5 8
1
1
1
1
1
1
2
6 6
1
1
1
1
1
1
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
68
-
45
68
-
44
68
-
43
68
-
42
68
-
41
68
-
40
68
-
39
68
-
38
68
-
37
68
-
36
68
-
35
68
-
34
68
-
33
68
-
32
68
-
31
11 1
22 2
33 1
44 1
55 1
66 0
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
68
-
45
68
-
44
68
-
43
68
-
42
68
-
41
68
-
40
68
-
39
68
-
38
68
-
37
68
-
36
68
-
35
68
-
34
68
-
33
68
-
32
68
-
31
111 0
222 0
333 0
444 1
555 0
666 0
Bảng thống kê tổng cộng
Số
Tổng
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
68
-
45
68
-
44
68
-
43
68
-
42
68
-
41
68
-
40
68
-
39
68
-
38
68
-
37
68
-
36
68
-
35
68
-
34
68
-
33
68
-
32
68
-
31
3 0
4 0
5 1
6 1
7 0
8 0
9 3
10 1
11 3
12 3
13 2
14 0
15 1
16 0
17 0
18 0
Nhỏ N
Hòa H
Lớn L