Bingo18

Màu banh 1(banh xanh)

Màu banh 2 (banh đỏ)

Màu chữ

i-con1.png Xổ số Miền Bắc
kqxsa-1a_03.png Xổ số Miền Trung
ball-3.png Xổ số Miền Nam
ca016198635232b013a94cec0c581bf7.png Xổ Số VietLott
1fc9f69d93f65be8d51c26427a38fcd9.png Xổ Số Điện Toán
ball-61.png Xổ số Quốc Tế
Kỳ vé #043434
Ngày 06/12/2023 14:05
1 3 2

Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Bảng thống kê chọn 1 số
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
34
-
34
34
-
33
34
-
32
34
-
31
34
-
30
34
-
29
34
-
28
34
-
27
34
-
26
34
-
25
34
-
24
34
-
23
34
-
22
34
-
21
34
-
20
1 9
1
2
1
1
1
1
1
1
2 9
1
1
2
2
2
1
3 3
1
1
1
4 9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 9
1
1
2
1
2
2
6 6
1
3
1
1
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
34
-
34
34
-
33
34
-
32
34
-
31
34
-
30
34
-
29
34
-
28
34
-
27
34
-
26
34
-
25
34
-
24
34
-
23
34
-
22
34
-
21
34
-
20
11 1
22 3
33 0
44 0
55 3
66 0
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
34
-
34
34
-
33
34
-
32
34
-
31
34
-
30
34
-
29
34
-
28
34
-
27
34
-
26
34
-
25
34
-
24
34
-
23
34
-
22
34
-
21
34
-
20
111 0
222 0
333 0
444 0
555 0
666 1
Bảng thống kê tổng cộng
Số
Tổng
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 15 lượt quay
34
-
34
34
-
33
34
-
32
34
-
31
34
-
30
34
-
29
34
-
28
34
-
27
34
-
26
34
-
25
34
-
24
34
-
23
34
-
22
34
-
21
34
-
20
3 0
4 0
5 2
6 3
7 1
8 1
9 0
10 1
11 1
12 1
13 0
14 2
15 1
16 1
17 0
18 1
Nhỏ N
Hòa H
Lớn L