Bingo18

Màu banh 1(banh xanh)

Màu banh 2 (banh đỏ)

Màu chữ

i-con1.png Xổ số Miền Bắc
kqxsa-1a_03.png Xổ số Miền Trung
ball-3.png Xổ số Miền Nam
ca016198635232b013a94cec0c581bf7.png Xổ Số VietLott
1fc9f69d93f65be8d51c26427a38fcd9.png Xổ Số Điện Toán
ball-61.png Xổ số Quốc Tế
Kỳ vé #0007595
Ngày 28/11/2022 7:45
2 4 3

Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay

Bảng thống kê chọn 1 số
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 11 lượt quay
75
-
95
75
-
94
75
-
93
75
-
92
75
-
91
75
-
90
75
-
89
75
-
88
75
-
87
75
-
86
75
-
85
1 6
1
1
1
1
1
1
2 4
1
1
1
1
3 7
1
1
2
2
1
4 9
1
1
2
1
1
1
2
5 3
1
1
1
6 4
1
1
1
1
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 11 lượt quay
75
-
95
75
-
94
75
-
93
75
-
92
75
-
91
75
-
90
75
-
89
75
-
88
75
-
87
75
-
86
75
-
85
11 0
22 0
33 2
44 2
55 0
66 0
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 11 lượt quay
75
-
95
75
-
94
75
-
93
75
-
92
75
-
91
75
-
90
75
-
89
75
-
88
75
-
87
75
-
86
75
-
85
111 0
222 0
333 0
444 0
555 0
666 0
Bảng thống kê tổng cộng
Số
Tổng
Lần ra
Tần số xuất hiện sau 11 lượt quay
75
-
95
75
-
94
75
-
93
75
-
92
75
-
91
75
-
90
75
-
89
75
-
88
75
-
87
75
-
86
75
-
85
3 0
4 0
5 0
6 0
7 2
8 1
9 3
10 1
11 2
12 0
13 0
14 1
15 1
16 0
17 0
18 0
Nhỏ N
Hòa H
Lớn L